Prefect Council - Vidhya Sanskar School

Prefect Council - Vidhya Sanskar School

School Captain

 • Shreeshail Baral
 • Nadishna Raut

School Vice-Captain

 1. Bibodh Prasad Baral
 2. Prashna Lamsal

House Captain

 1. Simone Gurung (Ruby House)
 2. Prasiddhi Poudel (Sapphire House)
 3. Pranai Shrestha (Emerald House)
 4. Shreeva Luitel (Topaz)

House Vice Captain

 1. Kasutuv Shiwakoti (Ruby House)
 2. Pradhumna Aryal (Sapphire House)
 3. Rhythm Karki (Emerald House)
 4. Nidarsha Shrestha (Topaz House)

Hostel Captain

 1. Dimun Jung Thapa
 2. Aditi Shah

Hostel Vice Captain

 1. Joshan Shrestha
 2. Pritisha K.C

Prefects (Grade 10)

 1. Rajat Shrestha
 2. Rakshyak Dahal
 3. Yashaswa Kadel
 4. Aaditya Upreti
 5. Jyotshna Shrestha
 6. Dialasha Raymajhi
 7. Nirisha Shrestha
 8. Aditi Bhattarai
 9. Natasha Shrestha
 10. Siddhartha Pandey
 11. Shreyansh Pokhrel

Prefects (Grade 9)

 1. Aayurva Pradhanga
 2. Aakriti Prasai
 3. Sayuri Poudel
 4. Abiral Thapa
 5. Sneharika Thapa
 6. Sohan Pandey
 7. Pragyat Bhandari