Chelsea

Student's Testimonial

 

 

School Captain

1. Shreeshail Baral

2. Nadishna Raut

School Vice-Captain

1. Bibodh Prasad Baral

2. Prashna Lamsal

House Captain

1. Simone Gurung(Ruby House)

2. Prasiddhi Poudel (Sapphire House)

3. Pranai Shrestha(Emerald House)

4. Shreeva Luitel( Topaz)

House Vice Captain

1. Kasutuv Shiwakoti (Ruby House)

2. Pradhumna Aryal (Sapphire House)

3. Rhythm Karki (Emerald House)

4. Nidarsha Shrestha (Topaz House)

Hostel Captain

1. Dimun Jung Thapa

2. Aditi Shah

Hostel Vice Captain

1. Joshan Shrestha

2. Pritisha K.C

 

Prefects (Grade 10)

1. Rajat Shrestha

2. Rakshyak Dahal

3. Yashaswa Kadel

4. Aaditya Upreti

5. Jyotshna Shrestha

6. Dialasha Raymajhi

7. Nirisha Shrestha

8. Aditi Bhattarai

9. Natasha Shrestha

10. Siddhartha Pandey

11. Shreyansh Pokhrel

 

Prefects (Grade 9)

1. Aayurva Pradhanga

2. Aakriti Prasai

3. Sayuri Poudel

4. Abiral Thapa

5. Sneharika Thapa

6. Sohan Pandey

7. Pragyat Bhandari